Tisk:       Velikost písma: - +


Křest knihy "Freudův Příbor"Město Příbor vydalo s vydavatelstvím MONTANEX k příležitosti oslav 150. výročí narození Sigmunda Freuda a slavnostnímu otevření jeho zrekonstruovaného rodného domu velmi zajímavou knižní publikaci.

Dne 21. dubna 2006 proběhl v prostorách auly Masarykova gymnázia v Příboře křest knihy  Bohuslava Žárského „Freudův Příbor“.

Kniha popisuje paralelní prolínání osudů Sigmunda Freuda a města Příbora.

Křtu se zúčastnily významní hosté: autor Bohuslav Žárský, ředitel nakladatelství MONTANEX Aleš Rett, grafička Ivana Křížková, Mark Landry – překladatel, Doc.Mudr. Václav Mikota - odborný konzultant, pan Lubomír Loukotka – kronikář města Příbora, Jane McAdam Freud – pravnučka S. Freuda, která přijala čestnou úlohu kmotry publikace .

V programu křtu se prezentovaly místní folklórní soubor Cimbálová muzika Písnička a komorní a pěvecký soubor bývalé ředitelky ZUŠ v Příboře paní Milady Hnitkové. Dále vystoupili hosté se svými proslovy a v závěru byla uspořádána autogramiáda autora a pravnučky Sigmunda Freuda.

Odborným lektorem publikace se stal Doc. Václav Mikota, prezident České psychoanalytické společnosti. Předmluvu do této publikace napsali prezident republiky pan Václav Klaus a starosta města Příbora Milan Strakoš.
Kniha je vydána v česko – anglické mutaci. Resumé je v jazyce německém a ruském.